Anvisningar för att undvika coronavirusets spridning

Anvisningar för att undvika coronavirusets spridning

  • Kom med ditt husdjur endast när du är frisk och om du inte hör till riskgruppen. Endast en person får komma med djuret till kliniken.
  • Djuret kan vid flera åtgärder lämnas på kliniken och hämtas när vården är färdig
  • Klinikens personal kan i vissa fall hämta djuret utifrån för att undvika onödig vistelse i vänterummet.