VACCINATIONSDAG mot kaninernas gulsot i april

Suomen Kanihyppääjät organiserar och tar emot bokningar till kaninernas vaccinatiosdag 9.4.2019

Priset är max. 40€. Kaninerna vaccineras mot RHD virus, kanin gulsot. Det rekommenderas att kaniner vaccineras mot gulsot en gång i året fr. o. m. 10 veckors ålder.

Anmälningen till vaccinationsdagen: https://kanihyppaajat.weebly.com

Mera info: tel. 06-3121112  eller e-post:  info@wasavet.fi