KLINIK SPECIALISERAD I HJÄRTSJUKDOMAR. Andrea Gladuli 7-8.3.2022 och Satu Rajala andra tider.

VI ÄR SPECIALISERADE I KARDIOLOGI, d.v.s. sällskapsdjurs hjärtsjukdomar.  Veterinärerna är Andrea Gladuli och Satu Rajala. Andrea har finska kennelförbundets rättigheter. Andrea tar emot vissa dagar och Satu har tider varje vecka. Satu gör också finska kattförbundets undersökningar.

HJÄRTSJUKDOMAR är vanliga hos hundar och katter.

Andrea Gladuli kommer nästa gång 7-8.3.2022. Boka tid!  06- 312 1112. Han har både Finska kennel –  och kattförbundets rättigheter att utföra officiella hjärtultraljud skreeningar.

Det är möjligt att göra hjärtultraljud undersökning, EKG och HOLTER på vår klinik. Vi sammarbetar med regionens andra veterinärer och tar gärna emot också remisspatienter från andra kliniker. Med ägarens tillstånd kan vi skicka undersökningsrapporten tillbaka till patientens egna veterinär.

FRISKA PREDISPONERADE HUNDAR: Vissa raser är skäl att undersöka i förebyggande syfte. Sådana raser är till exempel:  Boxer, Cavalier king charles spaniel, chihuahuas, Dobermann, Newfoundlander och Grand danois. Läs mera: www.kennellitto.fi  Det finns även flera predisponerade raser som Irlänsk varghund, saluki, bullterrier, Finsk stövare o.s.v. Det rekommenderas att Dobermann undersöks första gången vid 2-4 års ålder ( ultra och holter), Grand danois vid 3 års ålder ( ultra och EKG) och irlänsk varghund vid 4 års ålder ( ultra, EKG och ibland holter).

FRISKA PREDISPONERADE KATTER : Också katter undersöks i förebyggande syfte. Katternas hjärtsjukdomar är ofta svårare att upptäcka. De döljer symptomerna av hjärtsjukdomer.  Predisponerade raser är till exempel: Maine Coon, helig birma, siberisk katt, spfinx, ragdoll, norsk skogskatt, brittish shorthair, perser, bengali och siames. Avelskatter undersöks enligt Paw Peds rekommendationer redan fr.o.m. ett års ålder. De undersöks regelbundet ända fram till 6 års ålder.  Huskatter utan symptom rekommenderas att undersökas vid 3 och 5 års ålder.

BLÅSLJUD OCH ANDRA SYMPTOMER: Det lönar sig undersöka din hund / katt om :

  • blåsljud har blivit konstaterat någon gång
  • trötthet eller långvarig hosta utan orsak
  • din veterinär har misstänkt hjärtsjukdom eller t.o.m redan börjat med hjärtmedicinbehandling (kontrollultraljud om medicinen ger effekt)
  • djurets hjärta är förstorat
  • du själv misstänker en hjärtsjukdom hos ditt djur
  • din hund / katt har anfall som inte borde vara epilepsiska anfall
  • man planerar nedsövning till exempel för tandvård och  vill veta om anestesirisk, ANESTESI RISKBEDÖMNING p.g.a. hjärta

https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu/sahkoinen-lahete

www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf