VACCINATIONSDAG mot kaninernas gulsot i februari

Suomen Kanihyppääjät organiserar och tar emot bokningar till kaninernas vaccinatiosdag 4.2.2019 ja 6.4.2019 kl. 16.30 – 18.30.

Priset är max. 40€. Kaninerna vaccineras mot RHD virus, kanin gulsot. Det rekommenderas att kaniner vaccineras mot gulsot en gång i året fr. o. m. 10 veckors ålder.

Anmälningen till vaccinationsdagen: http://kanihyppaajat.weebly.com

Mera info: tel. 06-3121112  eller e-post:  info@wasavet.fi