På ett hjärtultraljud kan veterinären se hjärtats funktion och skick. Vid behov kan den kompletteras med bloddrycksmätning, röntgen eller HOLTER undersökning.

Hjärtultraljud rekommenderas i följande fall:

  • Om det hittats ett blåsljud hos husdjuret
  • Om husdjurets prestationsmöjligheter har sänkts eller om djuret är klart tröttare
  • Om hjärtsjukdomar är vanliga för husdjurets ras
  • Om din veterinär har misstänkt en möjlig hjärtsjukdom eller börjat med hjärtmedicin (kontrollbesök för att kolla medicinens verkan)
  • Om ditt husdjurs hjärta är förstorat
  • Om hunden länge har haft hosta som inte hör till lungsjukdomssymptomer eller det inte hittats en orsak till
  • Om katten eller hunden har andningssvårigheter (som inte orsakas av andningssjukdom) och ibland blåaktig tunga.