Vi är den enda kliniken i Vasa som gör öronsköljningar och titthålsoperationer!

Öronsköljning med endoskopi är ett utmärkt sätt att få ditt husdjur inflammerade öra helt rent, vilket är en förutsättning för att förbättra öronproblem! Vid kronisk öroninflammation sköljs örat rent från ansamlad smuts med sterilt vatten och allt följs på bildkskärm.

Med endoskop kan göras följande ingrepp:

  • sterilisering av tik
  • kryptorkid kastrering
  • provtagning från levern
  • urinstensborttagning
  • fästning av magsäcken  i förebyggande syfte för vridning

Förmåner med endoskopingrepp:

  • mindre smärta
  • snabbare återhämtning
  • mindre sår
  • mindre blödningar
  • bra insikt i det opererade området

Fråga mer om endoskopingrepp på vår klinik! Tel: 06 312 1112