DESSA TIDER KAN DU BOKA VIA NÄTET:

Via nätbokningen kan du boka sk.  grundtider så som vaccineringar, ögonproblem, öron och hudproblem. Du kan även boka valpundersökningstider, valprådgivningsbesök samt enskilda. undersökningar av valpar samt deras chippning och pass.

Djurskötartid är 1/2 timmes tid för olika åtgärder.

Du kan boka tid via nätet för bl.a. dessa åtgärder:

  • grundundersökning
  • blodprovstagning
  • kontrollbesök
  • Ekkinococcus avmaskningsserie (för resor)
  • Katters sterilisering och kastrering
  • Hundars sterilisering och kastrering (om ni bokar tid för sterilisering är det bra om ni ändå tar kontakt per telefon så vi kan diskutera den kommande operationen)

 

Via nätbokningen kan man inte boka mera speciella, individuella undersökningar eller operationer. I brådskande och osäkra situationer rekommenderar vi kontakt via telefon. I telefon kan vi diskutera och fundera hurudan tid ert husdjur behöver.

PÅ LÖRDAGAR får man i behov av akuthjälp komma in utan tidsbeställning. Ring dock i förväg, så vi är förberedda.

OBS! På lördagar så tillkommer ett lördagstillägg på 50% till skötar- och veterinärbehandlingar. Kostnader för material, läkemedel och laboratoriekostnader är samma pris som på vardagar.