DESSA TIDER KAN DU BOKA VIA NÄTET:

Via nätbokningen kan du bokad tid för till de vanligaste veterinärbesöken, övriga tider bokas genom att ringa 06 312 1112.

Om du är osäker på vilken tid du ska välja, får du helst ringa oss.

 

0. Grundbesök
1. Officiella undersökningar
2. Operationer
3. Djurskötartider