VI HAR NU ÄVEN DJURSKÖTARTIDER!

Tid till djurskötare är ett besök hos en professionell djurskötare för ex. kloklippning, borttagning av hår från öronkanaler eller tömning av analkörtlarna. För många kan det vara svårt att hålla fast djuret ensam för små obligatoriska åtgärder eller så kan ägaren vara osäker på hur det skall utföras. Vi guidar och hjälper gärna!

Boka tid till djurskötare! Tel: 06 312 1112 eller vid nätbokningen.

Vi behandlar hundar, katter, kaniner, tamillrar och små gnagare. Våra specialiteter är kardiologi, special ultraljudundersökningar,  endoskopiska operationer och öronsköljningar. Också en ögonspecialist besöker vår klinik regelbundet.

 • GRUNDKLINISK UNDERSÖKNING är veterinärbesökets första och viktigaste undersökning. Det betyder att veterinären undersöker djuret genom att kolla på det, mer specifikt på slemhinnorna och munnen. Veterinären lyssnar på hjärtat och känner på djuret, framförallt på magen och halsområdet. Tempen tas ibland under den kliniska undersökningen. Den här typen av undersökning lägger grund för vilken typ av vidare undersökningar bör göras.
 • VIDARE UNDERSÖKNINGAR kan vara exempelvis blodprov, ultraljud, röntgen eller specialistveterinärtjänster, som om hjärtultraljud eller övriga specialisttjänster
 • FÖREBYGGANDE HÄLSÖVÅRD
  • vaccineringar (inkluderar kort klinisk undersökning)
  • valpundersökning, kattungar och microchip
  • kastreringar och steriliseringarar
  • ALLA HJÄRTUNDERSÖKNINGAR
  • seniorbesök
  • uppfödartjänster
 • KARDIOLOGI
  Inom kardiologin undersöks hjärt- och kärlsjukdomar. Det är frågan om ett speciellt område som kräver speciella verktyg . Det är viktigt att identifiera hjärtsjukdomar i tid för att säkerställa djurets livskvalitet. Till speciella hjärtundersökningar hör hjärtultraljud, blodtrycksmätning, EKG, och om nödvändigt, röntgen. Också HOLTER undersökningar.

 

 • INRE MEDICIN – förebyggande, diagnos och behandling av inre organernas sjukdomar
  Grundläggande klinisk undersökning börjar med att samla preliminära uppgifter som hjälper i framställandet av en diagnos. Om nödvändigt, görs ytterligare undersökningar, såsom blodprov, ultraljud eller röntgen. När diagnosen har nåtts, görs en individuell behandlingsplan som tar hänsyn till behoven hos ditt husdjur.

 

 • KIRURGI & TANDVÅRD
  Vi gör mjukdelskirurgi , bukhålskirurgi, borttagning av tumörer samt hudkirurgiska åtgärder. En del av kirurgin utförs med endoskopi. I tandbehandlingar använder vi en högteknologisk tandröntgen och vi utför även kirurgisk tandborttagning.
 • DERMATOLOGI
  Husdjur kan ha hudproblem p.g.a ex. allergi, hormonella förädringar eller parasiter. Dessutom är olika inflammationer, sår och hudtumörer relativt vanliga. Öroninflammationer är vanliga hos både hundar och katter. Från det inflammerade örat undersöks ofta prover i mikroskop. ÖRONSKÖLJNING MED ENDOSKOP är ibland ett utmärkt hjälpmedel för kroniskt smutsiga öron som är svåra att rengöra!

 

 • OFTALMOLOGI 
  Oftalmologi syftar på ögonsjukdomar, deras förebyggande, forskning samt behandling. Ögonproblem är vanliga hos husdjur.

 

 • ONKOLOGI
  Tumörers diagnos och behandling. Eftersom våra djur idag lever allt längre så är förekomsten av tumörer allt vanligare. Diagnosen ställs med en  patologiska undersökning av nålbiopsi eller provbit. Provet kan tas under lokalbedövning eller narkos. Ett patologiskt laboratorium kan vanligtvis ge ett klart svar från provet och berätta om kvaliteten på tumören. Behandlingen påverkas av tumörens kvalitet och utsträckning, liksom djurets allmänna hälsa. Ägaren har en stor roll i behandlingsplanen och dess engagemang. Prognosen kommer delvis ofta fram i diagnosen. Vissa tumörer behandlas med ett kirurgist ingrepp, men ibland behövs också kemoterapi eller strålbehandling. Dessutom finns det också alternativa behandlingar och mediciner som kan underlätta cancerpatientens mående och främja läkning.

 

 • DIAGNOSTIK
  • laboratorietjänster (de flesta blodprov fås direkt i samband med besöket)
  • röntgen
  • ultraljudsundersökningar

Alla våra medel för undersökningar är av hög kvalitet. Inom röntgen strävar vi efter att använda hands-off metoden för att skydda personal och djurägare för onödig strålning.

 

 • ANDRA TJÄNSTER

  • eutanasi
  • resande husdjur

 

(Om vi har öppet på lördagar; kolla våra öppethållstider! På lördagar får man i behov av akuthjälp komma in utan tidsbeställning. Ring dock i förväg, så vi är förberedda. På lördagar så tillkommer ett lördagstillägg på 50% till skötar- och veterinärbehandlingar. Kostnader för material, läkemedel och laboratoriekostnader är samma pris som på vardagar.)

Klicka här >> https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/157643

KOLLA VÅR PRISLISTA HÄR.

OBS! FÖR ICKE ANNULERAD TID DEBITERAR VI minst 30 e eller 50-60 e per timme för längre veterinärtider som annuleras först inom 24 timmar före besöket.

En bokad tid till veterinären skall annuleras senast en dag på förhand. Annulleringar i sista studen skall helst göras via telefon så vi får infomationen snabbt.

För icke annullerad tid till specialister som Andrea Gladuli debiteras 150€. En tid bokad till Gladuli måste annulleras senast 48 timmar innan den bokade tiden.

Boka din tid till veterinär om möjligt genast på morgonen, vardagar fr.o.m. kl. 08:00 /9:00.

MINNS DETTA!

Observera detta då du tar hit ditt djur.

Narkos är djup nedsövning för operationer och åtgärder. Patienten undersöks noga innan varje nedsövning. Äldre patienter och patienter i riskgrupper för kirurgi, kan ibland behöva mer detaljerade undersökningar före narkos (t.ex. blodprov, hjärtultra).

Alla patienter under narkos  övervakas noggrant under hela det kirurgiska ingreppet med hjälp av anestesiövervakningsmaskiner.

I allmänhet sänds patienter hem på operationsdagen med instruktioner om hemvård. Helst så vill vi gärna att djuren stannar på klinken ett par timmar efter operationen så de får vakna upp i vårt uppvakningsrum med en lugn miljö och passligt dämpad belysning. På så vis kan vi se till att djuret vaknar upp smärtfritt.

Vad du bör tänka på när du tar ditt husdjur till kliniken för åtgärder med bedövning/nedsövning?

Djuret som kommer för kirurgi bör vara rent. Vid behov kan alltså djurets tvättning ses till. Försäkra dig också om möjliga begränsingar när det gäller mat innan operationen.

Ta med ett par rena handdukar eller filtar när du hämtar ditt husdjur.  Husdjuret kan då föras hem varmt inlindat när det  är redo att sändas hem.